duminică, aprilie 14, 2024
AcasăComunicateCOMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presa

Proiect: ”Reducereamarginalizării in comunaVârtopprincreștereaaccesului la finanțare”,

codproiect: PND025

Proiectulbeneficiază de un grant învaloare de 36786 € oferit de Islanda, Liechtenstein șiNorvegiaprinGranturile SEE încadrulProgramuluiDezvoltarelocală

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea capacității UAT Vârtop de a accesa fonduri nerambursabile in vederea reducerii marginalizării în rândul populației expuse riscului de sărăcie sau excluziunii sociale, a prevenirii abandonului școlar

COMUNICAT DE PRESĂ

 Beneficiind de un grant în valoare de 36786 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, Primăria Comunei Vârtop implementează proiectul: ”Reducereamarginalizării in comunaVârtopprincreștereaaccesului la finanțare”, cod proiect: PND025.

Cererea de Finanțare a fostdepusăpeProgramul “Dezvoltarelocală, combatereasărăcieișicreștereaincluziuniiromilor”, in cadrulSchemei de granturimici „Acces la finanțare 2020”.

Grupțintă:

  • EleviiȘcoliiGimnazialeVârtop
  • Personalul didactic, nedidacticșiauxiliar al ȘcoliiGimnazialeVârtop

 

Rezultateleproiectului:

  • Realizareadocumentațieitehnicenecesareobțineriiavizelor conform certificatului de urbanism
  • Realizareadocumentațieitehnicefaza SF/DALI

 

Impact:

  • Degrevareabugetului local de cheltuielilenecesarepentrurealizareadocumentațiilortehniceșia studiilornecesare
  • Creștereacalitățiiactuluieducațional

 

In data de 30.03.2021 vaavealocConferința de presă de deschidere a proiectului in

Sala de ședințe a Consiliului Local din comunaVârtop, incepând cu ora 11:30

 

Informațiisuplimentare pot fi obținute la sediulPrimarieiVârtop, tel/fax:0251363508, email: primariavirtop@yahoo.com

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -

Most Popular

Comentarii recente